deliporc

Privacy statement

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens.

Belgian Pork Group (hierna Belgian Pork Group genoemd) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

De persoonsgegevens die je via https://www.foodspot.be verstrekt, worden verwerkt door Belgian Pork Group, Ommegang West 9 - B-8840 Westrozebeke . Belgian Pork Group is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Doeleinde van de verwerking.

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. een bestelling plaatsen via een digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

Aard van de verwerkte gegevens.

Vraag je een account aan, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, e-mail, telefoonnummer.

Vraag je informatie aan via het contactformulier, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en de gegevens die je invoert in je bericht.

Bewaartermijn van de gegevens.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Doorgifte aan derden.

Belgian Pork Group geeft je gegevens in geen enkel geval door aan derden.

Beveiliging van de gegevens.

Belgian Pork Group neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Jouw rechten als betrokkene.

Je kan je gegevens bekijken via www.foodspot.be. Dit doe je door in te loggen met je account en daarna op je gebruikersnaam te klikken.

Je kan ook foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen op dezelfde pagina. Zijn er vragen omtrent privacy, dan neem je contact op met Belgian Pork Group via privacy@belgianporkgroup.com.

Je kan jouw gegevens ook laten verwijderen. Besef dan wel dat je hierdoor geen beroep meer kan doen op de hierboven vermelde dienstverlening van de Belgian Pork Group.

Vragen of klachten?

Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@belgianporkgroup.com.

Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via commission@privacycommission.be.